Sveikatos stiprinimo programa

“Visiems vaikams turi būti užtikrinta teisė mokytis sveikatą stiprinančioje mokykloje” 

(PSO dokumentas “Sveikata XXI amžiuje” 13 uždavinys)

 

Mokykla yra ta vieta, kurioje mokymo ir sveikatingumo programos gali turėti didžiausią poveikį, nes pasiekia žmogų imliausiu jo gyvenimo periodu – vaikystėje ir paauglystėje.

Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – stiprinti moksleivių sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis kurti integruotą, visapusę sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistemą per vaikų ugdymo institucijas. Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos pastangomis nuo 1991 m. pradėtas kurti Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Projekto darbe dalyvauja 38 Europos šalys, daugiau kaip 500 mokyklų, daugiau nei 400 tūkst. moksleivių. 1993 m. į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą buvo priimta Lietuva. Dvylika mūsų šalies mokyklų tapo tikrosiomis narėmis, dar šešios įsitraukė kiek vėliau asocijuotų narių teisėmis. Apie šimtą įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų yra nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narės. Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklą koordinuoja ir teikia metodinę pagalbą Valstybinio aplinkos sveikatos centro Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo biuras.

Mūsų mokykla į šį tinklą įstojo 2010 m. 

Pagrindinis mokyklos sveikatos stiprinimo programos tikslas– visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, sukuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Pagrindiniai uždaviniai mokykloms, įgyvendinančioms sveikatos stiprinimo projektą:

• sukurti mokykloje sveikatos ugdymo struktūrą;
• sudaryti sveikas ir saugias mokymosi sąlygas (tinkamai įrengiant mokymosi ir pagalbines patalpas, valgyklas, žaidimų aikšteles);
• padėti kiekvienam moksleiviui, jo šeimos nariams ir visuomenei išsiugdyti sveikatos poreikį ir atsakomybę už ją;
• padėti moksleiviams ir visam mokyklos personalui išsiugdyti sveikos gyvensenos įpročius, padedančius išsaugoti ir stiprinti sveikatą, sveiką aplinką bei pasirinkti teisingą sprendimą;
• integruoti sveikatos sampratą į bendrąsias ir dalykines mokymo programas (planus) įvairiose mokymo pakopose;
• sudaryti moksleiviams sąlygas realizuoti savo fizinius, psichinius ir socialinius sugebėjimus;
• suformuluoti visam mokyklos kolektyvui konkrečias sveikatos stiprinimo, saugios ir sveikos aplinkos kūrimo užduotis;
• sukurti gerus mokinių, mokinių ir pedagogų, taip pat mokyklos, šeimos ir visuomenės tarpusavio santykius;
• turimus išteklius efektyviau naudoti sveikatai stiprinti;
• skatinti sveikatos priežiūros specialistus ugdyti ir įtvirtinti sveiką gyvenseną, kartu formuoti platesnį požiūrį į sveikatą.

************************************************************************************************************

 Sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklos programa 2014 metams

 Sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklos ataskaita 2013 m.

 Sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklos programa 2013 metams

 ******************************************************************************************************* 

2014-03-26     VANDENS DIENA

Kovo 26 dieną 9 klasės mokiniai Žilvinas Šemeta ir Erikas Davydovas vadovaujami mokyt. V. Vaitkuvienės ir medicinos darbuotojos Danguolės Matačiūnienės pradinių klasių mokinius pakvietė į pažintinę kelionę apie vandenį, skirtą vandens dienai paminėti.  Mokiniai susipažino su vandens reikšme žmonėms. Mokėsi kaip taupyti vandenį. Sužinojo gamtoje esančius vandens taršos šaltinius, sprendė užduotėles.

2014-03-20     ŽEMĖ MŪSŲ RANKOSE

Kovo 19 dieną 8 klasės mokinės Gabrielė Gudaitytė ir Ugnė Stogytė su mokyt. V. Vaitkuviene ir mokyt. Z. Beinoriene dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Žemė mūsų rankose“, skirtoje Žemės dienai. Mokinės pristatė pranešimą „Ar švarų vandenį mes geriame“. Konferencija vyko Kauno Gedimino sveikatinimo gimnazijoje.

2013-04-09

Prisijungėme prie nacionalinio/rajoninio renginio „Sveikatą stiprinančių mokylų banga per Lietuvą“: mankšta hip-hopo ritmu. Šį rytą mokiniai pradėjo su daina ir makšta, taip pakeldami nuotaiką visai dienai.

2012-05-10      IŠGELBĖK DRAUGĄ

2012-05-10  8-9 klasių mokiniai dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuojamame renginyje „Išgelbėk draugą“. Šiame renginyje dalyvavo 6 mokyklos. Iš viso buvo 11 komandų,  kurios orentacinėse varžybose varžėsi tarpusavyje. Buvo 10 punktų, kuriuos vaikai turėjo surasti ir atlikti užduotis per tam skirtą laiką. Visos užduotys buvo susijusios su pirmosios pagalbos suteikimu. Mokiniai turėjo sutvarstyti žaizdą, atspėti grybų ir uogų rūšis nuodingos ar ne, paaiškinti medicinos terminologiją, paaiškinti ligos simptomus, teisingai sudėlioti žmogaus organus bei kiti. Vaikų laukė ir netikėta užduotis kuria parengė policijos pareigūnai kartu su jaunaisiais policijos rėmėjais. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai papasakojo kaip teisingai išsikviesti greitąją pagalbą, kaip teisingai gaivinti žmogų. Vaikai patys galėjo pabandyti atgaivinti „manekeną“, taip pat buvo imobilizuojami. Patys išbandė, kai mobilizuojama koja, ranka, kaklas. Po varžybų vaikai galėjo paskanauti kareiviška koše.

  • P1014239
  • P1014243
  • P1014248
  • P1014258