Ugdymas karjerai

2012-11-01

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

 Nuo 2012 lapkričio 1d. mokykloje startuoja naujas Ugdymo karjerai projektas, kurio metu mokiniams bus teikiamos sistemingos ugdymo karjerai paslaugos, kurios padės mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo. Šias paslaugas teikia ugdymo karjerai  koordinatorė:  etikos, geografijos  mokytoja Irena Skališienė.

Mokiniams teikiamos šios ugdymo karjerai paslaugos:

 • Užsiėmimai, paskaitos, seminarai ( savęs pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo, informavimo ir kt.);
 • Profesinio veiklinimo renginiai (susitikimai su įvairių profesijų atstovais, išvykos į  įmones, organizacijas, mokymo įstaigas ir kt.;
 • Konsultacijos karjeros planavimo klausimais.

Konsultacijos teikiamos Karjeros kabinete (2 aukštas) antradienį nuo 14.45 iki 15.30 val. Taip pat galima konsultuotis ir laisvu nuo pamokų metu.

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos karjeros koordinatoriaus veiklos planas 2018 m.

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos karjeros koordinatoriaus veiklos planas 2017 m.

Karjeros koordinatorė I. Skališienė.

Daugiau informacijos puslapyje www.mukis.lt

Profesinio informavimo internetiniai adresai: http://www.aikos.smm.lt/html/3/108471.html

 ******************************************************************************************

2018 - 2019 m.m.

2018-10-13     Išvyka

2018 m. spalio 11 d. IIG klasės gimnazistai lankėsi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Mokiniai buvo  supažindinti su  priėmimu į kolegiją,  studijų programomis, studijų formomis ir trukme. Atliko kadastrinių matavimų praktinius darbus ir apibūdino dekoratyvinius augalus. Plačiau sužinojo apie želdynų projektavimą ir įrengimą.  Lankėsi želdynų projektavimo auditorijoje, kur dėstytoja rodė studentų baigiamuosius darbus ir paaiškino šios specialybės subtilybes. Mokiniai liko sužavėti šia kolegija

2018-10-13     Susitikimas

2018 m. spalio 10 d.  Vandžiogalos gimnazijoje  lankėsi pasauliostudentai.lt. stojimo proceso koordinatorė Grėta Jankauskaitė. II – IVG klasių mokinius supažindino su studijomis užsienyje, papasakojo apie stojimo reikalavimus, studijų programas, finansavimą, motyvacinį laišką.   Pokalbio metu buvo susisiekta su studente studijuojančia Anglijoje, kuri papasakojo apie savo studijas.  Koordinatorė atsakė į gimnazistų klausimus ir gavo daug vertingos informacijos

2017 - 2018 m.m.

2018-05-21     Karjeros dienos 2018

Balandžio 19 d. – IIIG klasės mokiniai lankėsi  Kauno kolegijoje ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Susipažino su studijų programomis ir konkursinio balo sandara.

Balandžio 20 d. – IG-IVG gimnazistų susitikimas su socialinių mokslų kolegijos atstove Inga Bilinskiene. Mokiniams papasakojo apie SMK studijų programas, CV, motyvacininį laišką, Erasmus programą.

Gegužės 4 d. - IIG klasės edukacinė išvyka į Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę.  Mokiniai susipažino su elektrinės veikla, technologija, pagrindiniais įrenginiais ir juos aptarnaujančių specialistų profesijomis.

Gegužės 7 d. – IG klasė edukacinė išvyka į Kauno regioninio parko Dubravos rezervacinę apyrubę.  Supažindinimas su rezervato darbuotojų profesijomis ir dalyvavo edukacinėje programoje ,,Kepa, kepa stebuklinga duona“. Verslumo ugdymas.

5 – 6 kl. mokiniai ugdė savęs pažinimo kompetencijas ir piešė savo svajonių profesijas.

2018-03- 23     Susitikimas

2018-03-23 d. II – IVG. klasių mokiniai susitiko su  mūsų gimnazijos auklėtiniais Žilvinu Šemeta ir Eriku Davydovu. Žilvinas papasakojo apie Kauno technikos kolegiją, kurioje mokosi. Supažindino su studijų programomis, priėmimo sąlygomis, konkursinio balo sandara, stojant į KTK. Erikas -  Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono mokomosios kuopos privalomosios tarnybos karys. Jis papasakojo apie tarnybą ir sąlygas joje.

 

2018-02-08     Susitikimas

2018 vasario 7 d. Vandžiogalos gimnazijoje lankėsi Krašto apsaugos tarnybos atstovai. Mokiniai buvo supažindinti su profesine kario tarnyba, kario savanorio tarnyba.

2018-01-18     Išvyka į aukštųjų mokyklų mugę

2018 sausio 17 d. Vandžiogalos IIG  ir IVG gimnazistai lankėsi Aukštųjų mokyklų mugėje, kuri vyko Kaune. Mokiniai susipažino su aukštųjų mokyklų siekiais ir tikslais, pirmosios  ir antrosios pakopos studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka. Aukštųjų mokyklų atstovai konsultavo, kokių žinių ir gebėjimų reikia norint studijuoti, kaip pasirengti studijoms. Buvo pristatyta karjeros galimybės  ir perspektyvos baigus profesinę mokyklą.

2017-12-20     Išvyka į Jelgavą

2017 gruodžio 16 d. IG –IIG grupė gimnazistų nuvyko į Latviją. Aplankė Jelgavos karamelės įmonę. Stebėjo karamelinių saldumynų gamybą ir gamino karamelinius saldainius. Karameliniai saldainiai buvo gaminami tik rankomis. Mokiniai susipažino su karamelinių saldainių gamybos specifika.

2017-11-28     Išvyka į Kėdainius ir Jonavą     

2017 lapkričio 27d. IIg. klasės gimnazistai lankėsi Kėdainių Nordic Sugar įmonėje ir Jonavos ,, Achemoje‘‘. Mokiniai susipažino su skirtingų šakų įmonėmis, jų darbo specifika, rinkai teikiama produkcija, specialybėmis. Mokiniai stebėjo operatoriaus, programuotojo darbą, pamatė gamybos procesą. Sužinojo kur galima įgyti specialybes, norint dirbti šiose įmonėse.

 

2017-11-24     Išvyka į LSMU

2017 lapkričio 24 d. IVg klasės mokiniai lankėsi LSMU atvirų durų dienos renginyje, kuriame buvo supažindinti su studijomis atitinkamuose universiteto fakultetuose. Jiems taip pat buvo pravestos ekskursijos po Veterinarijos, Visuomenės sveikatos bei  Gyvulininkystės technologijų fakultetus, kurių metu mokiniai galėjo pamatyti universiteto laboratorijas, auditorijas bei susipažinti su studijoms reikalinga įranga bei technologijomis.

2017-11-24     Edukacinė – pažintinė išvyka į muziejus.

8 klasės mokiniai su mokytoja Zita Beinoriene ir klasės auklėtoja Virginija Vaitkuviene 2017-11-23 vyko į edukacinę – pažintinę  išvyką į Tado Ivanausko zoologijos muziejų ir dalyvavo edukacinėje paskaitoje „Pasaulio gyvūnai“.

Žemės planetoje nėra nei vieno žemyno, kuriame nebūtų gyvybės. Kažin, ar yra tokių, kurie visus pasaulio gyvūnus suskaičiuotų, pažintų ir jų pavadinimus pasakytų?  Apžiūrėdami  muziejaus eksponatus, mokiniai susipažino su pasaulio ir mūsų šalies gyvūnais. Didelį įspūdį paliko Lietuvos briedis – albinosas.

Mokiniai taip pat aplankė Vytauto Didžiojo karo muziejų Kaune. Susipažino su archeologiniais radiniais, šaltaisiais ir šaunamaisiais ginklais, amunicijos rinkiniais, Lietuvos valstybės ir karybos istorijos raida, „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą daiktais ir dokumentais, užsienio valstybių kariuomenių uniformų kolekcija, dokumentų ir knygų rinkiniais. Dalyvavo Lietuvos kariuomenės dienos ir jos atkūrimo 99-ųjų metinių minėjime.

Mokytoja Zita Beinorienė

2017-11-24     „Knygos kelias“

2017-11-23 8 klasės mokiniai su klasės auklėtoja Virginija Vaitkuviene ir mokytoja Zita Beinoriene vyko į edukacinę – pažintinę  išvyką į spaustuvę „Morkūnas ir KO“. Ekskursijos metu spaustuvės darbuotoja mokinius supažindino su Knygos keliu – knygos atsiradimo etapais: knygos parašymu, atidavimu į leidyklą, redagavimu ir spausdinimu. Mokiniai taip pat susipažino su spaustuvininko specialybe. Visi buvome apdovanoti spaustuvės išleistomis knygomis. 

Mokytoja Virginija Vaitkuvienė

 

 

*******************************************************************************************

2016-2017 m.m.

2017-05-23     Susitikimas

2017 m. gegužės 23 d. gimnazijoje įvyko mokinių  susitikimas su LKKASP Dariaus ir Girėno 2 - osios rinktinės 202 kuopos kariais savanoriais. Kariai supažindino su kario profesija.

2017-05-10     Susitikimas

2017 m. gegužės 10 d. į gimnaziją atvyko Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistė, redaktorė, laidų vedėja  Rita Miliūtė ji moksleivius supažindino su žurnalisto profesija.

2017-04-25     Susitikimas

2017 m. balandžio 25 d. gimnazijoje svečiavosi ,, Lietuvos energijos‘‘ UAB Valdybos pirmininkas generalinis direktorius Dr. Dalius Misiūnas. Bendraudamas su moksleiviais kalbėjo apie karjerą, mokymosi įstaigas, darbą ir karjerą.

2017-03-30     Susitikimas 

2017 m. kovo 30 d. gimnazijoje lankėsi Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Rolandas Greikus. Jis moksleivius supažindino su kario profesija, mokymosi ir karjeros galimybėmis. Taip pat paaiškino kur galima  mokytis ir tarnauti.

2017-01-18     Išvyka į aukštųjų mokyklų mugę

2017 m. sausio 18 d. IVg. klasės mokiniai  aplankė aukštųjų mokyklų mugę, kuri vyko Kaune.   Gimnazistai susipažino su mokymo įstaigomis, mokymosi sąlygomis ir mokymo programomis.

2017-02-05     Susitikimas

2017 vasario 2 d. gimnazijoje lankėsi Jaunimo Europos komandos narys  Vilius Talkevičius.  I – IVG kl. mokinius supažindinimo su Europos Sąjungos teikiamomis galimybėmis jaunimui ERASMUS + ir t.t    

2016-12-05     Susitikimas

2016 gruodžio 2d.  III – IVG klasės mokiniai susitiko su LSMU veterinarijos medicinos studente Inga Merkelyte, KTU medijų inžinerijos studente Aiste Pūraite, bei VDU psichologijos studente Sandra Pugačiauskaite. Moksleiviams jos papasakojo apie studijas, studijų programas. Aistė Pūraitė kalbėjo apie mentorystę.                                                                                                                      

2016-11-20     Karjeros dienos

2016 lapkričio 14-18 d. gimnazijoje vyko  5 – IVG klasių mokiniams Karjeros dienos.

Mokiniai pildė ir koregavo savo Karjeros planus, ugdė savęs pažinimo kompetencijas, žiūrėjo profesijų filmus. II – IVG klasių mokiniai susitiko su ASU stojančiųjų priėmimo grupės vyriausiuoju vadybininku Antanu Girčiu. Jis papasakojo apie ASU studijų programas, supažindino su konkursinio balo skaičiuokle. 

 

2015-2016 m.m.

2016-04-29     Karjeros dienos

Balandžio 12 d. – IIg. klasė lankėsi Kauno HES. Susipažino su elektrinės veikla, technologija ir pagrindiniais įrenginiais, sužinojo apie inžinieriaus techniko specialybę.

Balandžio 12 d. – IIg. klasė lankėsi spaustuvėje „Morkūnas ir Ko”. Susipažino su knygų gamyba, stebėjo spaudos ir visus pospaudinimius darbus, sužinojo apie leidinių maketuotojo profesiją.

Balandžio 13 d. – Ig. klasė  susipažino su policijos pareigūno profesija ir jos svarba, apsilankant Kauno apskrities VPK.

Balandžio 22 d. -7, 8, IIIg., IVg. klasės vyko į Vilnių. Susipažino su LR prezidento institucija ir prezidento pareigybe, aplinkos apsaugos veikla.

Balandžio 25 d. –  I-IVg. klasės susitiko su Kauno technikos kolegijos atstovais.

Balandžio 27 d. – Ig. Ir IVg klasės atliko profesijos, asmenybės testus. II-IVg. klasės susitiko su Karaliaus Mindaugo mokymo centro atstovais.  I-IVg. klasės susitiko su Femina Bona mokymo centro atstovais. Susipažino su kirpėjos ir kosmetologės specialybėmis.

2016-04-05 Išvyka į Šiaulius

8, Ig., IIg. klasių mokiniai vyko į Šiaulius. Lankėsi Šokolado muziejuje „Rūta“. Mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje, gaminosi saldainius, juos degustavo

2016-02-05     Išvyka į parodą

2016 m. vasario 4 d. IVG kl. mokiniai lankėsi XIV tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2016“. Ši kelionė buvo puiki galimybė susipažinti su Lietuvos aukštųjų mokyklų – universitetų siūlomomis speciaybėmis ir studijų sąlygomis, reikalingiausiomis profesijomis ir amatais, užsienio universitetų ir kolegijų studijų programomis, sužinoti, kaip pradėti nuosavą verslą, išmokti geriau pažinti save, planuoti ateitį. Abiturientams patiko IDĖJŲ INKUBATORIUS, kurioje klausė paskaitos apie garsių žmonių patirtis, dalyvavo žaidimuose. INTERAKTYVIOJE ZONOJE „ Pažink save“ susitiko su psichologais, karjeros konsultantais.

2015-11-25     Verslumo diena

Lapkričio 18 ir 23 dienomis vyko verslumo pamokos. II – IVG klasės susitiko su Swedbank Kauno verslo bankininkystės centro direktoriumi Sauliumi Drasučiu. Lektorius skaitė paskaitą Derybos+Verslas+Bankininkystė. 5 – IG klasės mokiniai siūlė verslo idėjas, kurias galėtų įgyvendinti Vandžiogalos seniūnijoje. Mokiniai norėtų įkurti internetinę kavinę, Lietuvos istorijos muziejų, mezginių parduotuvę, kirpyklos projektą, buities paslaugų centrą.

 

2014-2015 m.m.

2015-05-06     Išvyka į Kėdainius

I G klasės mokiniai lankėsi Kėdainių įmonėje ,,Lifosa“. Susipažino su azoto -  fosforo trąšų gamyba, kitais gaminiais, kurie gaminami įmonėje ir specialybėmis, reikalingomis chemijos pramonei.

2015-04-26     Išvyka į KTU 

2015 04 23 IVG klasės mokiniai lankėsi KTU  Mokslo ir technologijų centre bei Technologinio verslo inkubatoriuje, ,,Santakos‘‘ slėnyje. Mokiniai aplankė mokslines laboratorijas, pabendravo su jose dirbančiais mokslininkais. Susipažino su tyrėjų ir jaunojo verslo atstovų veikla. Taip pat buvo supažindinti su Bendruoju priėmimu į Lietuvos universitetus ir kolegijas.

Apsilankė ir Karaliaus Mindaugo mokymo centro atvirų durų dienoje. Domėjosi specialybėmis, kurias galima įsigyti mokymo centre.

2015-04-25     Išvyka į Kauno kolegiją

Balandžio 22 dieną IIIg klasės mokiniai vyko į  Kauno kolegiją, susipažino su specialybėmis, stojimo programa. Apsilankė ir Darbo biržos jaunimo centre. Mokiniai išklausė paskaitą apie reikalingiausias profesijas, atliko testą. Susitiko su savanoriais iš Prancūzijos ir Italijos.

2015-04-15     Išvyka į Kauno kolegiją

Balandžio 15 dieną IIG klasės mokiniai su auklėtoja Virginija Vaitkuviene vykome į Kauno kolegiją, susipažinome su specialybėmis, studijų programomis. Turėjome galimybę pasivaikščioti po maisto technologijų laboratorijas, kuriose mes pamatėme įvairius prietaisus, kurie yra naudojami maisto pramonėje.

Kauno kolegijoje norimas studijuoti specialybes gali atrasti beveik kiekvienas – stojantieji turi galimybę pasirinkti iš beveik 50 realizuojamų įvairaus profilio studijų programų.

Gilinti žinias studentai gali ne tik paskaitose ar savarankiškai studijuodami bibliotekose, tačiau ir dalyvaudami studentų mokslinių draugijų veikloje bei įvairiuose konkursuose. Studentų praktika vyksta tiek pačioje kolegijoje – laboratorijose, spaustuvėje, kompiuterių klasėse, praktinio mokymo firmose ir už jos ribų – įvairiose verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose...

Kauno kolegija bendradarbiauja su daugiau nei 130 aukštojo mokslo institucijų net iš 33 pasaulio šalių: studentai turi galimybę išvykti studijuoti į užsieny pagal mainų programą. Taip pat ypač populiaru dalį praktikos atlikti užsienio įmonėse – taip visapusiškai lavinami būsimojo pasirinktos srities specialisto gebėjimai.

Kauno kolegijos absolventai gali tęsti studijas įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose, priklausomai nuo pasirinktos studijų krypties.

2015-03-18     Išvyka į šokolado fabriką bei Kauno Taikomosios dailės mokyklą

Kovo 18 dieną Gimnazijos 7 - Ig klasių mokiniai lankėsi šokolado fabrike „Salduva“ Mokiniai susipažino su šokolado gamybos procesu, patys turėjo galimybę pasigaminti skanumynų. Kauno Taikomosios dailės mokykloje mokiniai susipažino su mokyklos veikla, studijų galimybėmis.

2014-12-01     Susitikimas su būsimu pasieniečiu

Lapkričio 28 d. vyko susitikimas su Andriumi Kondrotu. Pernai baigęs Vandžiogalos gimnaziją jis mokosi Pasieniečių mokykloje. Būsimasis pasienietis papasakojo apie mokyklos tikslus, veiklos sritis, stojimo gyvenimo sąlygas, laisvalaikį. Andrius žavisi kinologija ir šaudymu. Jis pademonstravo video įrašus, kuriuose kursantai mokosi šaudyti, atlieka eksperimentus. 

                                                                                           Gabija IIIg kl.

2014-11-28     Verslumo diena

 

Lapkričio 28 d. Vyko Verslumo diena. Į gimnaziją atvyko svečių iš A.Stulginskio Universiteto. Ma-ieji 8 – 7 klasių mokiniai susitiko su ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studente Jolita Pretkute. Apie verslumą mokiniams pasakojo ASU Mokslo kavinės vedėja Irena Vedeikienė. Užsiėmimą su II – IV g. Klasių mokiniais vedė ASU studentai iš Indijos, Turkijos. Su mokinių Taryba bendravo Kauno r. Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas Artūras Girčys.

2014-11-15     Išvyka į A.Stulginskio universitetą

Lapkričio 14 d. IIg-IVg klasių mokiniai išvyko į A. Stulginskio universitetą, kur vyko Atvirų durų diena. Išklausė paskaitos „ Kas renkasi – karjera mane ar aš karjerą?“, šaunaus moksleivio pasakojimo apie studijas šiame universitete, keliones, laisvalaikį (jis net atviravo apie romantišką pasipiršimą savo merginai per kurso krikštynas). Po diskusijos su ASU studentų atstovybės nariais mokiniai galėjo iš arčiau pažvelgti į laboratorijas, sužinoti atsakymus į visus jiems rūpimus klausimus. Atvirų durų renginys buvo puiki galimybė susipažinti su universitetu, studijų programomis ir mokymosi aplinka iš arti.

2014-11-07     Įdomioji paskaita

 Lapkričio 6 d. IIg – IVg klasių mokiniams vyko įdomioji paskaita apie Lietuvos kariuomenę. Krašto apsaugos  karininkas supažindino  vyresniųjų klasių mokinius su kariuomenės struktūra,  ginkluote ir technika. Kariškis aiškino, kaip yra rengiami kariai, atskleidė socialines garantijas, karinį rengimą,  karjerą. Mokinius sudomino baziniai kariniai mokymai – tai galimybė karo prievolininkams įgyti pagrindinį karinį pasirengimą ir siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje. Iš tikrųjų tapti kareiviu yra sudėtinga – pirmiausia reikia „perlipti“ per savo didžiausias baimes, sunkumus. Pasirinkus šią profesiją, ugdoma valia, pasitikėjimas savimi, drąsa, meilė Tėvynei. Po paskaitos visi ėjo į koridorių apžiūrėti, paliesti, pakelti didelių, sunkių ginklų. Tikimės, kad Lietuvos kariuomenės gretas papildys savanoriai ir iš mūsų gimnazijos. 

 Žilvinas II g kl.

 

 *****************************************************************************************************

 

 

 

 2013-2014 m.m.

2014-03-27     Susitikimas su karjeros konsultantais

 Mokykloje vyko susitikimas su  Toastmasters Kaunas klubo nariais ir karjeros konsultantais Mindaugu  Samuolaičiu ir Robertu Šunoku. Mokiniams jie pravedė seminarą ,, Kaip jaunam žmogui pateikti save  ‘‘. Mokiniams labai patiko ir gavo daug gerų patarimų.

2014-03-28     Vienuoliktokų išvyka

11 kl. mokiniai lankėsi  Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Mokiniams buvo pristatytos studijų programos, lankėsi  fakultetuose, auditorijose, susipažino su konkursinio balo sandara, o taip pat užsuko ir į bendrabutį pasidomėti kaip gyvena studentai. Šios išvykos metu mokiniai apsilankė ir Jaunimo įdarbinimo  centre, kur sužinojo apie įdarbinimo galimybių barometrą ir atliko karjeros testą.

2014-03-27 

Kovo 27 d mokykloje vyko projektas ,,Kuriame teatrą“.  Teatro dalyką besimokantys 11 klasės mokiniai kūrė scenarijus ir pasirinkę aktorius iš kitų klasių režisavo spektakliukus. Vienuoliktokai išbandė save scenaristo bei režisieriaus specialybių vaidmenyse. 5 – 12 klasių mokiniai praktinėje veikloje susipažino su aktoriaus specialybe. Vandžiogalos laisvalaikio salėje  susitikimo metu režisierius Darius Armanavičius supažindino su režisieriaus ir aktoriaus specialybėmis. Spektaklį apie teatro meno kūrimą parodė  Jonučių vidurinės mokyklos dramos studija ,,Vaidyba“ .  ,,Viskas ramu ir techniškai paskaičiuota- jokių moralinių pamokymų- vien darbas , amatas“ – apibendrino režisieriaus ir aktoriaus specialybes  režisierius Jonas Daraškevičius.

 2014-03-18     Susitikimas su policijos tyrėju

Kovo 18 dieną mokykloje lankėsi Domeikavos policijos nuovados tyrėjas Gintaras Karlauskas. Jis susitiko su 10 - 12 klasių mokiniais. Svečias pristatė policijos pareigūno profesiją, paaiškino, kokiose mokyklose galima ją įsigyti, kokie yra reikalavimai stojant į Policijos mokyklą ir MRU. Tyrėjas atsakė į mokinių klausimus ir paagitavo tapti Jaunaisiais policijos rėmėjais.

2014-03-17     Dvyliktokų išvyka

 „Pasirink mėgstamą darbą, ir tau niekada neteks dirbti“, - teigia Konfucijus. Pasirinkimo problema svarbi abiturientams, todėl jie kovo 17 d. išvyko į Kauną. Vykdydami karjeros ugdymo programą pirmiausia aplankė Kauno Maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą. Moksleiviai susipažino su formaliojo mokymo programomis, specialybėmis. Dėstytojos maloniai aprodė naujas mokymosi patalpas. Vėliau nuvykę į Kauno Jaunimo darbo centrą susipažino su situacija darbo rinkoje, nedarbo priežastimis. Centro darbuotoja pristatė paklausiausias profesijas, karjeros planavimo žingsnius. Visi moksleiviai atliko profesinio kryptingumo testą. Abiturientai išvyko į namus mąstydami apie tris dalykus: noriu tos specialybės, reikia jos ar ne Lietuvai ir ar sugebės dirbti tą darbą.

Aistė Kazakevičiūtė 12kl.

2014-03-05 mokyklos 10-12 klasių mokiniai lankėsi Kauno rajono policijos komisariate atvirų durų dienoje ir susipažino su policijos pareigūno profesija, policijos darbu. Policininkai parodė mokiniams nusikaltimų vietose dirbančių ekspertų darbo priemones, leido apžiūrėti ginklus, rodė policijos budėtojų darbo vietas, atskleidė kriminalinės policijos darbo subtilybes. Mokiniams buvo atsakyta į visus juos dominančius klausimus.

2013–12–10   mokykloje apsilankė  Kauno Technikos Kolegijos dėstytojai ir studentai. Vyko paskaita su 10 – 12 kl. mokiniais apie  techninio profilio specialybes , priėmimo sąlygas į KTK. Kalbėjo su mokiniais ir apie konkursinį balą, įsidarbinimo galimybes, studijas užsienyje. Buvo atliekami praktikos darbai, kurie labai patiko   moksleiviams.

2013 lapkričio 22 - 28 dienomis  mokykloje vyko Verslumo savaitė,

 1. 11 Klasės mokiniai susitiko su ISM Vadybos ir Ekonomikos Universiteto atstovais.
 2. 9-10kl. mokiniai žiūrėjo ir aptarė DVD „Atsakingas finansų vartojimas “ .
 3. 8- 9kl. ir 10-12kl. mokiniai dalyvavo  reklamos konkurse ( pristatė gerai žinomiems ir vartojamiems produktams reklamas). Taip pat mokiniai pristatė savo sukurtas verslo idėjas .  Geriausiai reklamos pavyko 9 – okams ir 11 – okams.
 4. 5-7kl. mokiniai pateikė įdomias ir veiksmingas taupymo idėjas ir kūrė reklamas  gerai žinomiems ir vartojamiems produktams.  Reklamą įdomiai pavyko sukurti  5–okams ir 6–okams.

2013–11-22    11 - 12 kl. mokiniai susitiko su ISM Vadybos ir Ekonomikos Universiteto atstovais. Su mokiniais buvo kalbama kaip rasti savo kelią ir susitikimo metu buvo pristatytos ISM Vadybos ir Ekonomikos Universiteto bakalauro studijų programos.

2013-11-13     Devintokų išvyka

Lapkričio 13 d. mes, devintokai, su klasės auklėtoja Virginija Vaitkuviene buvome išvykę į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę -  vienintelę tokio tipo elektrinę Baltijos šalyse. Hidroakumuliacinė elektrinė – sudėtingas inžinierinis hidrotechninis kompleksas, turintis dvi vandens saugyklas – aukštutinį ir žemutinį baseinus. Energetinės sistemos apkrovai sumažėjus, hidroakumuliacine elektrinė, naudodama kitų elektrinių gaminamą perteklinę elektros energiją, pompuoja vandenį iš žemutinio vandens baseino - Kauno marių, į aukštutinį vandens baseiną - dirbtinį rezervuarą, taip sukaupdama (akumuliuodama) vandens potencinę energiją .Esant energijos poreikiui sistemoje, hidroakumuliacine elektrinė gaminą elektros energiją – jos hidroagregatus suka iš aukštutinio baseino tekantis vanduo.

Buvo begalo įdomu, mūsų ekskursijos gidė atsakė į visus mūsų užduotus klausimus, sužinojome daug informacijos apie mūsų valstybės energetinę sistemą, bei profesijas susijusias su energetika.

Gabija Gruzdytė 9 kl.

 • P1080197
 • P1080198
 • P1080199
 • P1080200
 • P1080201
 • P1080202
 • P1080203
 • P1080204
 • P1080205
 • P1080206
 • P1080207
 • P1080208

2013–11-05 11 - 12 kl. mokiniai susitiko su Vandžiogalos parapijos kunigu Skaidriumi Kandratavičiumi. Susitikimo metu mokiniai sužinojo apie kunigo profesiją. Mokiniams buvo atsakyta  į juos dominančius klausimus.

2013-10-25 vienuoliktos klasės mokiniai lankėsi Kauno Kolegijoje. Mokiniai buvo supažindinti su priėmimo į Kauno Kolegiją 2015 metų tvarkos projektu, taip pat sužinojo studijų kryptis, konkursinius dalykus,  svertinius koeficientus. Pabuvojome Menų fakultete, kuriame grožėjomės odos, stiklo, molio dirbiniais  sukurtais  studentų.  Ši išvyka mokiniams buvo labai  naudinga ir įdomi.

2013-10-17 10 - 12 klasių mokiniai susitiko su Kastu atstovu. Susitikimo metu mokiniai buvo supažindinti su užsienio aukštosiomis mokyklomis, kurioms atstovauja Kastu. Mokiniai sužinojo apie stojimo procesą, reikalingus dokumentus bei anketų pildymą. Mokiniai gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

2013-09-30 Pradinių klasių mokinių karjeros diena „Kiek darbelių, kiek darbų...“

Dienos metu pradinukai susipažino su įvairiomis profesijomis ir patys išbandė siuvėjo, dailininko, skulptoriaus, puodžiaus amatus. Savo svajones apie būsimą profesiją mokinukai išreiškė piešiniuose. 

****************************************************************************************************

2013-04-23 -2013-05-02     Karjeros dienos

1 -4 klasių mokiniams vyko savęs pažinimo pamokėlės.

5 - 7 kl. vyko savęs pažinimo pamokos: mano asmenybės savybės, Mano gabumai, Mano karjeros interesai.

11 - 12 klasių mokiniai susitiko su KTU priėmimo skyriaus vedėju docentu S.Raila.

Susitikimo metu mokiniai  buvo supažindinti su 2013 - 2014 metų bendruoju priėmimu, valstybės finansavimu studijoms, konkursiniu balu bei KTU studijų programomis.

12-okams vyko pamokos karjeros dokumentų rengimas „Mano Europass CV“ (anglų kalba) ir „Kaip pristatyti save“

 8 klasės mokiniai vyko į įmonę Kėdainių koncervai.

10 klasės mokiniai vyko į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Joje susipažino su elektrinės veikimo principu bei darbuotojų profesijomis.

Dešimtokai taip pat aplankė SEB banką, kuriame buvo supažindinti su banko darbuotojų profesijomis ir banko veikla.

11 klasės mokiniai vyko į Kauno termofikacinę ir Kauno hidroelektrines.

9-okai savęs pažinimo pamokoje kalbėjo tema „Mano vertybių skalė, darbo vertybės“.

12-okai buvo išvykę į Kėdainių „Nord sugar“ ir „Lifosos“ įmones

*******************************************************************************************************

2013-03-20

2013 m. kovo 18 d. 11 - 12 klasių mokiniai susitiko su Kauno Miškų ir Aplinkos Inžinerijos Kolegijos dėstytoju Dariumi Pupka. 

Mokiniai buvo supažindinti su kolegijos fakultetais ir juose esančiomis studijų programomis. Mokiniams buvo pasakojama apie priėmimo į kolegiją tvarką, mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes. Taip pat buvo kalbėta apie įvairių fondų finansuojamus projektus.

***************************************************************************************************** 

2013-03-08

Kovo 7 dieną 11 kl. mokiniai lankėsi Kauno Kolegijoje ir Menų fakultete. Malonios dėstytojos papasakojo, kodėl verta studijuoti Kolegijoje. Joje platus pasirinkimas, nes realizuojamos 5 studijų sričių- biomedicinos, socialinių, humanitarinių, meno, technologijos – studijų programos. Kolegijoje plati arptautinė patirtis – studijuoti vieną semestrą užsienio aukštosiose mokyklose kasmet išvyksta per 300 studentų. Beveik dviejų trečdalių studentų studijas finansuoja valstybė, likusieji apmoka savo lėšomis. Nauja specialybė – fotografija, ji sukurta atsižvelgiant į pokyčius darbo rinkoje, technologijų vystymąsi ir studentų poreikius.Baigę šias studijas galės dirbti individualiai arba komandoje, laikraščiuose, televizijos studijose,  mados ar reklamos srityse. Buvome informuoti apie stojamąjį balą ir pagrindinius stojamuosius kriterijus, stojamuosius egzaminus. Pasigrožėjome studentų stiklo, tekstilės, odos dirbiniais. Manau, kad kelionė buvo labai naudinga visiems būsimiesiems studentams.

 • 20130307_092735
 • 20130307_110708
 • 20130307_110724
 • 20130307_110730
 • 20130307_110808

***************************************************************************************************** 

2013-02-20

10 - 12 klasių mokiniai susitiko su „kalba.lt“ studijų užsienyje vadybininku Nerijumi Leškiu. Mokiniai buvo supažindinti su studijomis užsienyje, stojimo galimybėmis, sąlygomis. Buvo kalbėta ir apie studijų finansavimo galimybes, gyvenimo sąlygas, kultūrinius šalies ypatumus.

**************************************************************************************************** 

2013-01-25

10-12 kl. mokiniai susitiko su Vilniaus Universiteto Kauno Humanitarinio Fakulteto Užsienio kalbų katedros atstovėmis Giedre Dubauskiene ir Renata Vareikiene.

Mokiniai buvo supažindinti su Anglų ir Rusų kalbos studijų programa, konkursiniu balu ir galimybėmis įsidarbinti baigus šią studijų programą.

Susitikimo metu buvo pristatytos ir kitos VU KHF studijų programos.

*******************************************************************************************************

2013-01-21 ir 22

 2 - 8 klasių mokiniai dalyvavo ES projekte „Gerbiu gamtą - saugau save“.

Pirmą dieną užsiėmimai vyko mokykloje. Juos vedė jauni bei energingi ekologai. Mokiniai sužinojo apie atliekų kenksmingą poveikį gamtai, aplinkai ir žmonėms. Sužinojo, kodėl reikia rūšiuoti atliekas, ką galima pagaminti iš atliekų, kaip jos perdirbamos.

Antrą dieną mokiniams buvo suorganizuotos ekskursijos į Kauno stiklo fabriką bei įmonę „Kauno švara“

 • DSCF2345
 • DSCF2353
 • DSCF2359
 • DSCF2364
 • DSCF2367
 • DSCF2373
 • DSCF2384
 • DSCF2390
 • DSCF2395
 • P1070560
 • P1070563
 • P1070564
 • P1070568
 • P1070581

*****************************************************************************************************

2012-12-10

12 klasės mokiniai lankėsi Kauno kolegijos Technologijų ir Menų fakultetuose, išklausė paskaitą apie priėmimo sąlygas, susipažino su mokymo baze.

 

 • DSCN4800
 • DSCN4801
 • DSCN4802
 • DSCN4815
 • DSCN4816
 • DSCN4817
 • DSCN4818
 • DSCN4819
 • DSCN4821
 • DSCN4822
 • DSCN4823
 • DSCN4825
 • DSCN4826
 • DSCN4827
 

****************************************************************************************** 

 2012-12-06

Vandžiogalos vidurinės mokyklos 8 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos V. Vaitkuvienės, vykdė profesinio orientavimo projektą „Knygos kelias“ ir aplankė spaustuvę „Morkūnas@Ko“ Kaune. Mokiniai stebėjo, kaip gimsta KNYGA. Po to moksleiviai apsilankė Karo muziejuje, žavėjosi eksponatais ir klausėsi gido pasakojimo.

****************************************************************************************

 2012-12-01

Paskutinę rudens dieną, lapkričio 30,   devintokai vyko į edukacinę – pažintinę kelionę - į Kauno Valstybinį lėlių teatrą ir UAB „Aremestą“. Tikslas buvo  kuo daugiau sužinoti apie šiose įstaigose dirbančių žmonių   profesiją. Teatre aktorė Elena Žekienė  mus pakvietė į lėlių muziejų. Ji mums papasakojo apie teatro įkūrėjus- Stasį ir Valeriją Ratkevičius, jų kurtas lėles ir spektaklius. Lėlių kūrimo pradžia buvo Marijampolėje ( tuo metu Kapsukas), o 1960 metais persikėlė į Kauną ir glaudėsi po muzikinio teatro sparnu. Elena Žekienė pristatė įvairiomis technikomis pasiūtas, pagamintas lėles ir įvairias mechanines dekoracijas, kurias reikėdavo sukti rankomis.

- Aktoriaus pakankamai sunkus darbas, nes lėles reikėdavo laikyti iškeltomis rankomis ir dar vaidinti,- prisimena Elena.

Dabar vaidinama su marionetėmis, jos yra lengvesnės, jų judesiai lankstūs, plastiški. Norint į spektaklius pritraukti kuo daugiau žiūrovų, reikia stengtis ne tik aktoriams, bet ir visam lėlių teatro kolektyvui: režisieriams, dailininkams, dizaineriams- dekoratoriams,

siuvėjams, konstruktoriams, apšvietėjams ir kt..

Bandėme su vaikais paskaičiuoti, kiek šioje įstaigoje dar dirba atsakingų žmonių.Tai buhalteriai, administratorė, kasininkė, rūbininkės, sargai. Dar  vaikai nepamiršo ir lėlių teatro direktoriaus pareigų.

Padėkoję aktorei Elenai Žekienei už nuotaikingą profesijų pristatymą, išskubėjome į UAB „Aremestą“. Tai autoservisas, vadovaujamas Arvydo Plerpos. Savo veiklą Arvydas pradėjo daugiau kaip prieš 30 metų. Jis taisydavo variklius buvusiame autocentre, o atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, pradėjo dirbti invidualiai , išsiėmęs patentą. Vis siekdamas geresnių darbo sąlygų, investuodamas, įdarbindamas specialistus, vis plėsdamas savo veiklą Arvydas išplėtė savo verslą. Dabar mes atvykę galime pamatyti puikiai dirbančią   įmonę. Pirmiausia čia klientus  sutinka priėmėjai – defektuotojai. Jie nustato  esamą gedimą ir atiduoda serviso meistrams: ratų suvedimui, elektrinės dalies remontui, važiuoklės ar variklio remontui, tepalų keitimui, diskų lyginimui, padangų montavimui ir balansavimui. Čia teikiama techninė pagalba kelyje ir dar daug  kitų paslaugų. Šalia įkurta auto detalių parduotuvė , kurioje galima įsigyti akumuliatorių, tepalų, padangų, lempučių, žvakių, kaladėlių, auto kosmetikos priemonių ir dar daug įvairių mašinai reikalingų dalykų. Padėkoję Arvydui už įdomų pasakojimą, pasukome atgal į mokyklą. Grįždami  devintokai dalijosi patirtais įspūdžiais. Tai buvo puiki pažintinė pamoka.

Vlada Žukauskienė, technologijų mokytoja

 • DSCN0122
 • DSCN0123
 • DSCN0124
 • DSCN0131
 • DSCN0134
 • DSCN0135
 • DSCN0136
 • DSCN0137

 ***************************************************************************************

2012-11-29  11 klasės mokiniai lankėsi pas ūkininkę Liudą Kazakevičienę. Vizito metu mokiniai sužinojo apie daržovių auginimą visais metų laikais.