Mokiniai

2019 - 2020 m.m. gimnazijoje mokosi 202 mokiniai. Yra 14 klasių komplektų.

*****************************************************************************************

Mokinių savivalda yra mokinių teisė ir laisvė savanoriškai priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus,

spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą.

(A.Bukavickaitė, G. Duoblys. Savivaldos gidas. Vilnius, 2009)
*****************************************************************************************

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba – tai nuolat veikianti demokratiniu rinkimų būdu išrinktų aktyvių, socialiai atsakingų mokinių

komanda,kuri atstovauja mokinių interesams, sprendžia mokiniams aktualias problemas, kartu formuoja jaunimo politiką,

taip pat kuria jaukią gimnazijos aplinką, skatina ir ugdo pilietiškumą, prisideda prie problemų sprendimo bei veiksmingo

bendruomenės poreikių tenkinimo.

Mokinių tarybą sudaro 12 mokinių. Ji renkama dvejiems metams. Savo veikloje vadovaujasi tarybos nuostatais.

 Mokinių tarybos kompetencija:

 1. Teikia siūlymus gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo,
 2. neformaliosios veiklos organizavimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimų ir nuobaudų skyrimo.
 3. Svarsto ir sudaro svarbiausių mokinių renginių veiklos programą.
 4. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje,

Gina mokinių teises mokykloje ir už jos ribų.

*****************************************************************************************

VANDŽIOGALOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA

Gimnazijos mokinių prezidentė – Vakarė Gedgaudaitė

Mokinių taryba:

 1. Simona Malkevičiūtė IVG kl.
 2. Ugnius Kučinskas IIG kl.
 3. Aurelijus Gedgaudas IIIG kl..
 4. Ugnė Laurynaitytė IIIG kl.
 5. Toma Bagdanavičiūtė IIG kl.
 6. Kamilė Petreikytė IIG kl.
 7. Liepa Urbonavičiūtė IIG kl.
 8. Viltė Bajarūnaitė, 7 kl.
 9. Emilija Gudaitytė 8 kl.
 10. Smiltė Žilinskaitė IG kl.
 11. Austėja Stogytė IG kl.
 12. Rokas Mingaila IG kl.

 

Visą informaciją apie Vandžiogalos gimnazijos Mokinių tarybos vykdomą veiklą galite rasti Facebook puslapyje Vandžiogalos gimnazija.

https://www.facebook.com/Vand%C5%BEiogalos-Gimnazija-599496096838999/

 

************************************************************************************

Vandžiogalos gimnazijos Mokinių tarybos veiklos nuostatai