Mokyklos muziejus

2010 metų spalio 5 dieną Vandžiogalos vidurinėje mokykloje pradėjo veikti istorijos muziejus.

Mokyklos istorija prasideda 1777 metais, todėl daugelis muziejaus eksponatų yra skirti mokyklai ir jos istorijai. Eksponuojame senus klasių žurnalus, mokyklos baigimo pažymėjimus, pirmųjų mokytojų nuotraukas, mokinių darbus (turime  Veronikos Jankauskaitės ir Jadvygos Jakštaitės piešinius , kurie piešti 1924-1926 metais). Muziejuje sukaupta daugybė nuotraukų, kuriose įamžintos mokyklos  švenčių akimirkos, kasdieninis mokinių ir mokytojų gyvenimas.  Surinkome visų abiturientų laidų nuotraukas, saugome kiekvienų mokslo metų klasių ir mokytojų kolektyvų nuotraukas. Daug dėmesio skirta 220 mokyklos jubiliejui. Paliekantys mokyklą abiturientai dovanoja muziejui savo testamentus, pusatestačius, medalius. Atskiras stendas yra skirtas mokyklos pionieriškojo  laikotarpio eksponatams.

                      Mokyklos mokiniai gali pasigirti sportiniais laimėjimais, todėl muziejuje įrengtas sportinių trofėjų kampelis: taurės, diplomai, įvairūs ženkleliai.

                      Mokyklos istorija neatsiejama nuo miestelio istorijos. Vandžiogala rašytiniuose šaltiniuose minima jau XIV amžiuje. Ypatingai miestelis ir jo kraštas nukentėjo nuo 1863-1864 metų sukilimo, todėl stengėmes sukaupti medžiagą apie šį laikotarpį. Renkame medžiagą apie Vandžiogaloje gyvenusius žymius žmones. Atskiras stendas skirtas Česlovui Milošui ir jo protėviams, kurie šiame krašte gyveno nuo XVI amžiaus.

                       Atskiras stendas muziejuje skirtas žydų genocido laikotarpiui. Prieš Antrąjį pasaulinį karą daugelis miestelio gyventojų buvo žydų tautybės asmenys. Prasidėjus masiniam naikinimui buvo nužudyti 42 žydų tautybės žmonės. Kai kuriems pavyko išsigelbėti, nes juos priglaudė ir visą karo laikotarpį slėpė vietiniai gyventojai. Yra žinomos 4 šeimos, kurios padėjo žydams. 3 iš šių šeimų apdovanotos Pasaulio tautų teisuolio medaliais ir garbės raštais. Kadangi vienos iš šeimų nėra likusių gyvųjų tarpe, Pasaulio Tautų Teisuolio  medalis 2001 metais buvo įteiktas Vandžiogalos vidurinei mokyklai.

                      Muziejuje saugome unikalų eksponatą- akmens laikų kirvuką, kuris rastas Vandžiogalos apylinkėse 1993 metais.

                       Muziejuje įrengėme etnografinį kampelį. Į jį atkeliauja daiktai iš visos Lietuvos.Taip atsirado mokyklinis senovinis suolas, mokyklinė kuprinė, lagaminas-diplomatas, mechaninė spausdinimo mašinėlė, mediniai skaitytuvai. Eksponuojame senovinius daiktus, kurie buvo naudojami buityje: žibalinė lempa, unikalus musgaudis, verpimo ratelis, mediniai samčiai ir kiti daiktai.

                      Esame sukaupę senų knygų, maldaknygių, vadovėlių, laikraščių, žurnalų, atvirukų kolekciją. Saugome V.Kudirkos “Varpo” pirmuosius numerius (fotografuotinis leidimas), “Lietuvių kalbos sintaksės “ vadovėlį, išleistą 1919 metais, lenkų kalba 1754 metais išleistą maldaknygę, „Šposų ir galvosūkių rinkinį „Juodoji magija“, išleistą 1940 metais, daktaro A.Vileišio “Naminį gydytoją”, kur aprašytos paprasčiausios ligos ir jų gydymas.

                      Muziejuje kaupiame senovinių monetų ir banknotų kolekciją.

Muziejus įkurtas direktoriaus pavaduotojos ugdymui Audronės Bajarūnienės iniciatyva, muziejui vadovauja istorijos mokytoja Sandra Ratkutė.

 • DSC_2363
 • DSC_2364
 • DSC_2365
 • DSC_2366
 • DSC_2368
 • DSC_2369
 • DSC_2370
 • DSC_2371
 • DSC_2372
 

Akimirkos iš muziejaus atidarymo

 • P1060245
 • P1060265
 • P1060266
 • P1060273
 • P1060276
 • P1060278
 • P1060280
 • P1060286
 • P1060295
 • P1060298