Pamokos kitoje erdvėje

2018-11-07     Technologijų pamoka

Lapkričio 7 dieną  IIG  klasės mokiniai lankėsi UAB „Wilbergs“. Tai Lietuvos-Skandinavijos įmonė, įsikūrusi Kazimieravos k., Vandžiogalos seniūnijoje, specializuojasi medienos produktų gamyboje.

Įmonės padalinio vadovas Paulius Rakauskas supažindino mokinius su moderniomis  medienos apdirbimo technologijomis. Mokiniai domėjosi produkcija, darbo sąlygomis, profesijomis, darbuotojų kvalifikacija. Gimnazijos technologijų kabinetas buvo papildytas  įmonės produkcijos pavyzdžiais.

Technologijų vyresn. mokytojas Romas Krikščiūnas

2018-10-12     Pamoka Klaipėdos laikrodžių muziejuje 

Spalio 10 d. IG klasės mokiniai vyko į Klaipėdą, kur vyko integruota fizikos - technologijų pamoka Laikrodžių muziejuje ( fizikos mokyt. V. Vaitkuvienė ir technologijų mokyt. R. Krikščiūnas). Pamokoje mokiniai samprotavo, kas yra laikas, iš ko jis susideda. Aiškinosi, kaip laikas buvo suprantamas ir skaičiuojamas Senovės Babilone, Egipte, Graikijoje, Viduramžių Europoje. Mokiniai pagilino žinias apie pirmuosius laiko matavimo būdus  ir prietaisus - kalendorius, saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžius. Prisimindami istorijos tarpsnius susipažino su laikrodžių konstrukcija nuo seniausių laikų iki nūdienos.

Moksleiviai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Meno pinklės“. Užsiėmimo metu gilino žinias apie meno epochas. Kiekvienas dalyvis gavo po plančetinį kompiuterį. Visi tapo detektyvais, klaidžiojo po muziejaus ekspozicines sales ir bandė įveikti suktas užduotis.

 Pamoka paliko gerus įspūdžius. Jos metu mokiniai papildė žinias apie laiko skaičiavimo priemones – saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžius. Apmąstė, kokią pradžią davė senovės civilizacijos dabartiniam valandų skaičiavimui.

 Po pamokos Laikrodžių muziejuje vykome į muziejų 39/45, kuris  pristato Klaipėdos miestui ir kraštui labai svarbų ir skaudų istorijos etapą – Antrąjį pasaulinį karą.

 Kelionės pabaigoje aplankėme Karklės pietvakarinėje dalyje esančią unikalią jūros pakrantės atodangą – „Olando kepurės“ skardį, pakilusį 24 m virš jūros.

Fizikos mokytoja metodininkė V.Vaitkuvienė, technologijų mokytojas R.Krikščiųnas

 2018-10-12     Geografijos pamoka - projektas „Aplinkosauga“

2018-10-12d. IIIG klasės mokiniai lankėsi  Kauno marių regioninio parko Dubravos rezervacinėje apyrubėje. Mokiniai susipažino su rezervato bendrąja informacija ir istorija, augančiais pušynas, eglynais, sausuoliais ir vėjavartomis. Taip pat tyrinėjo aukštapelkę, susipažino su augalais, pelkės ypatumais, jos susidarymu, maitinimu. Atliko įvairias užduotis.

 

********************************************************************************
********************************************************************************
******************************************************************************** 

2018-05-09     Geografijos pamoka „Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai“

Gegužės 8 d. IG. klasės mokiniams vyko geografijos pamoka ,, Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai‘‘ kitose erdvėse. Mokiniai aplankė Kauno regioninio parko Dubravos rezervacinę apyrubę – rezervatą. Susipažino su saugoma teritorija ir  natūralia aukštapelke, jos susidarymu, augalais. Gimnazistai turėjo galimybę artimiau susipažinti su savitu gamtos pasauliu.   Po to aplankė Rimgaudų seniūnijoje gamtos paveldo objektą - Karvelių ąžuolą .

2018-05-11     Integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka

Gegužės 8 d. 5-6 klasių mokiniams vyko integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka ,,Lietuvos kultūros paveldo vietovės" kitose erdvėse. Mokiniai aplankė Zapyškio renovuojamą bažnyčią, Zyplių ir Gelgaudiškio dvarus. Gelgaudiškyje mokinius pasitiko dvaro ponios, kurios supažindino su dvariškių gyvenimu: darbais ir poilsiu, kultūros vertybėmis, prabangiose salėse eksponuojamomis parodomis, mokė etiketo bei šokių.

*********************************************************************************************

2018-04-27     Pamoka Vandžiogalos bibliotekoje

Balandžio 24 d. 7 klasės mokiniams lietuvių kalbos pamoka „ Popietė su knyga“ vyko netradicinėje erdvėje. Visi skubėjo į miestelio biblioteką, o patekę į knygų karalystę dalijosi mintimis apie skaitytas knygas. 

* „Pamačiusi knygos pavadinimą „ Našlaičių traukinys“ iš karto supratau, kad ją turiu perskaityti. Ir neapsirikau. Tai viena iš knygų, kurių emocijų neįmanoma perteikti, tiesiog reikia sėsti ir skaityti. Prisipažinsiu, ne kartą verkiau skaitydama apie našlaitę Molę, kuri niekaip negalėjo susirasti pastovios šeimos...“, - pasakojo Smiltė

* „Grįždamas iš mokyklos užsukau į biblioteką, nes prisiminiau, kad reikia susirasti knygą. Žinoma, supratau, kad gal ir nespėsiu perskaityti, nes iki atsiskaitymo buvo likusios vos kelios dienos, bet pasiimta knyga „ Hugo pasaulis“ mane sužavėjo. “- kalbėjo Artūras.

* Užėjus į biblioteką dėmesys krypo į Kristinos Gudonytės knygą „ Blogos mergaitės dienoraštis“. Joje rašoma apie maištaujančią paauglę, kuri visais būdais stengiasi atkreipti į save dėmesį: nuolat meluoja, pasiklysta savo fantazijose, įsivelia į kriminalinę istoriją. Manau, kad pakankamai sunkus perėjimas iš maištaujančių paauglių į suaugusiųjų pasaulį...“, - skaitytos knygos įspūdžiais dalijosi Ineta.

„ Akimis perbėgau knygų lentynas ir į akį krito ši - „ Trylika priežasčių kodėl?“ . Pamaniau, kad prieš žiūrėdama filmą privalau perskaityti knygą, nes ji – tai lyg ką tik užplikytos arbatos kvapas, atveriantis vaizduotę ir nuvedantis į begalybę. “ – apie perskaitytą knygą kalbėjo Vitalija.

Pamoka visiems patiko, nes aplinka vertė pasitempti, dalintis įspūdžiais, tapti knygų žinovais ir geresniais skaitytojais.

Lietuvių kalbos mokytoja R.Krikščiūnienė

***********************************************************************************************

2018-04-27     Edukacinė pamoka Kauno Anatomijos muziejuje

Balandžio 12 dieną IG klasės mokiniai lankėsi Anatomijos muziejuje. Vyko edukacinė biologijos pamoka, kurią vedė muziejaus vedėja Vega Kriaučiūnienė. Mokiniai buvo supažindinti su muziejaus įkūrimo istorija, apžiūrėjo dabartinę muziejaus kolekciją, įtvirtino anatomijos žinias. Mokiniai sužinojo, kad dabartinės anatomijos muziejaus kolekcijos pagrindą sudaro 1920 – 1940 metų profesoriaus Jurgio Žilinsko ir jo bendražygių surinkti muziejiniai preparatai. Šios kolekcijos sudėtyje yra daugybė griaučių, plaučių, embrionų, sudžiovintų kūnų, siamo dvynių ir kitų preparatų. Mokiniams labai patiko rūkančio žmogaus ir avies plaučių palyginimas.

Biologijos mokytoja Zita Beinorienė

*********************************************************************************************** 

2018-03-30     Istorijos pamoka Lietuvos prezidentūroje Kaune

Kovo 28 d. 9-os klasės mokiniai vyko į istorinę Lietuvos Prezidentūrą Kaune, kurioje susipažino su svarbiais tarpukario Lietuvos pasiekimais, garsinusiais šalį už valstybės ribų, sužinojo naujų ir įdomių faktų iš tuometinių Prezidentų veiklos ir gyvenimo bei aplankė parodą „100 reikšmingiausių Lietuvos Respublikos  įvykių (1918-40 m.)“. Taip pat, dalyvaudami edukacinėje programoje „Veidai ir vardai: ar pažįsti mūsų valstybės kūrėjus“, mokėsi atpažinti Vasario 16-osios akto signatarus bei rengė trumpus pristatymus apie pasirinktą Lietuvos Tarybos narį. Ekskursija baigėsi linksmais žaidimais apie tarpukario Lietuvą bei prizais, aktyviausiai dalyvavusiems.

Istorijos mokytoja L.Kairienė

***********************************************************************************************

2018-03-10     Etikos pamoka „Pilietinė atsakomybė“

2018 -03 -07 II G klasės mokiniai lankėsi istorinėje prezidentūroje edukaciniame užsiėmime ,,Nebūk abejingas''. Mokiniams per konkrečius pavyzdžius istorijoje ir dabartyje parodė neabejingos ir pilietiškos visuomenės galimybes dalyvauti valstybės gerovės kūrime.  Gimnazistai buvo supažindinti su pamatinėmis pilietinės visuomenės vertybėmis bei svarbiausiomis tarpukario Lietuvos patriotinėmis, aplinkosauginėmis, švietimo ir labdaros akcijomis. Kalbėta ir apie dabartinę savanorišką darbą organizacijose bei draugijose, aplinkos tausojimą, šiukšlių rūšiavimą.

Etikos mokytoja I.Skališienė

***********************************************************************************************

2018-03-05     Geografijos pamoka „Pasaulio gyvūnijos įvairovė“

2018-03- 04 6 klasės mokiniai lankėsi Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje ir dalyvavo  pamokoje „Pasaulio gyvūnijos įvairovė“. Mokiniai sužinojo, kad Žemės planetoje nėra nė vieno žemyno, kuriame nebūtų gyvybės, pamatė pasaulio gyvūnų eksponatus ir sužinojo jų gamtinę aplinką.

Geografijos mokytoja I.Skališienė

************************************************************************************************

2017-12-22     Geografijos pamoka „Lietuvos pramonės pokyčiai“

2017-12-19 d. II  klasės gimnazistai vyko į ekskursiją-pamoką po Kėdainių cukraus fabriką ,, Nordic Sugar‘‘ ir Jonavos  AB ,,Achemą“. Pirma stotelė – cukraus fabrikas. Gidas  supažindino su  įmone ir paaiškino, kaip gaminamas cukrus. Moksleiviai sužinojo daug naujų faktų apie cukraus gamybą ir pardavimą. Paskui vykome į Jonavos azoto trąšų ir pramoninių chemijos prekių gamintoją ,Achema“. Čia  parodė trumpą filmuką apie trąšų gamybą ,,Achemoje‘‘, po to lankėmės įmonės teritorijoje, kur buvo paaiškinta kaip kiekvienas įrenginys dirba ir ką gamina.

Geografijos mokytoja I.Skališienė

***********************************************************************************************