Pamokos kitoje erdvėje

2020-02-13     Jaunieji Vandžiogalos miškininkai pamokoje Dubravos medelyne

Vos tik metų kalendorius persirito į sausio mėnesį, Dubravos medelyne prasidėjo paruošiamieji eglių sėjimo darbai. Jaunieji miško bičiuliai vyko dalyvauti pamokoje kitoje aplinkoje, kuri vyko Dubravos medelyne. Pamokai buvo keliamas tikslas- susipažinti su eglių ir pušų auginimo naujovėmis bei modernizavimu. Jos metu mokiniai stebėjo, kaip džiovinami kankorėžiai, renkamos ir nusparninamos sėklos, jos džiovinamos. Mokėsi apibūdinti viso šio proceso metu būtinas sąlygas, ypač drėgmę ir temperatūrą. Skaičiavo, kiek sėklų galima gauti iš tonos eglių (20 kg) ir tonos pušų (10 kg)  kankorėžių. Susipažino su grybelinėmis ligomis, galinčiomis pakenkti sėkloms ir dygstančiam daigui, dėl ko būtina plauti ir paruošti sėkloms sėti naudojamus „konteineriukus“.  Taip pat medelyno vadovo pavaduotojas Vytautas Grunskis parodė visą procesą, kurio metu sėjamos sėklos, po to auginamos šiltnamiuose. Su jaunaisiais bičiuliais buvo aptartas galimas tiriamasis darbas „Eglių sėklų dygimas įvairiuose dirvožemiuose“. Tam miškininkai parsivežė „konteineriukų“ bei eglių sėklų.

Grįžtant su jaunaisiais bičiuliais nuspręsta, kad  pamoka buvo įdomi, naudinga, vaikai ne tik pamatė ir susipažino su šiuolaikiniais prietaisais viename iš pirmaujančių medelynų Lietuvoje, bet ir parsivežė nemažai įspūdžių, kuriais dalinsis su draugais, tėvais, mokytojais.

 

Būrelio vadovė Rita Rimeikė

2019-11-15     Pamoka Ukmergės kraštotyros muziejuje

2019 m. lapkričio 13 d. IIG klasės mokiniai lankėsi Prezidento A. Smetonos dvare ir Užugirio mokykloje-muziejuje. Ekskursijos metu mokiniai buvo supažindinti su Prezidento A. Smetonos vaikyste, asmeniniu gyvenimu bei politine veikla; apsilankė modernioje tarpukario mokykloje bei turėjo galimybę pasėdėti tuometiniuose suoluose.

Vėliau ekskursija buvo pratęsta Ukmergės kraštotyros muziejuje, kuriame vyko edukacinis užsiėmimas „Atiduok tėvynei ką privalai“. Mokiniai lankėsi imituotame partizanų bunkeryje, buvo supažindinti su partizaninio karo istorija, to laikmečio sunkumais, partizanų uniformomis bei ginklais. 

Istorijos mokytoja L.Kairienė

2019-03-15     Pamoka LR Prezidentūroje Kaune

2019 – 03 -12 d. 7 klasės mokiniai lankėsi  Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune ir turėjo etikos pamoką – ekskursiją ,, Istorinė Lietuvos respublikos prezidentūra‘‘. Ekskursijos metu gidė trumpai pristatė Prezidento rūmų istoriją, Kauno tapsmą laikinąja sostine. Buvo kalbėta apie Prezidento institucijos kūrimąsi ir raidą. Mokiniai susipažino su pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidentais, jų politine ir visuomeninė veikla,  laisvalaikiu. Taip pat apžiūrėjo ekspozicijoje esančius asmeninius Prezidentų daiktus.  Mokiniai atliko įvairias užduotis. 

Etikos mokytoja I. Skališienė                                                                                                                        

2019-02-05     Saugesnio interneto diena

Vandžiogalos gimnazijos IIG - IVG klasių mokiniai lankėsi Saugesnio interneto dienos seminare „Kibernetinis saugumas: kaip būti saugesniam internete ir saugiau naudoti technologijas“. Seminaras vyko Vilniaus universiteto Kauno fakultete.

IT mokytoja J.Kondratavičienė

2018 11-30     Pamoka miestelio bažnyčioje

Vandžiogalos gimnazijos mokiniai dažnai vyksta į edukacinius užsiėmimus. Lapkričio 29 aštuntokams muzikos pamoka vyko netrdicinėje aplinkoje t.y. Vandžiogalos miestelio bažnyčioje.

 Klebono padėjėjas Ričiardas labia įdomiai supažindino su bažnyčios istorija, parodė senąsias bažnytines knygas, pakomentavo įrašus jose, pademonstravo  įvairiais laikotarpiais dėvėtą bažnytinę aprangą.

Buvo labai įdomu prisiliesti prie senųjų (nuo 17 a. išlikusių) vargonų, patyrinėti jų veikimo principus, išgauti tikruosius garsus.

Aštuntokai dalyvavo laidojimo akcijoje, kadangi  bažnyčios remonto metu atrasti, manoma, buvusio kunigo palaikai. Pagal lietuviškas tradicijas mokiniai sudėjo juos  į duobę, ją pašventino, užkasė, sukalbėjo maldas.

Gimnazistai džiaugėsi atradę naujų potyrių, sužinoję apie savo miestelio tradicijas, kultūrą, istoriją.

Muzikos mokytoja T.Beržinskienė

2018-11-27     Pamoka aviacijos muziejuje

Lapkričio 27 dieną 8 klasės mokiniai lankėsi Kauno aviacijos muziejuje. Dalyvavo edukacinėje pamokoje „Lietuvos aviacija“. Mokiniai susipažino su lėktuvų modeliais, jų galimybėmis, pritaikymu.

 

Matematikos mokytoja G.Sadauskienė

2018-11-22     Istorijos pamoka

Lapkričio 21 dieną IG klasės mokiniai lankėsi IX forto bei Švietimo istorijos muziejuose. IX forte devintokai buvo supažindinti su forto statybų istorija, lankėsi tarpukario Lietuvos laikotarpiu veikusio Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyriaus kalinių kamerose, karceriuose, pasimatymų kambaryje. Mokiniams taip pat buvo pristatyta ekspozicija, atspindinti nacių okupaciją Lietuvoje: masines žudynes IX forte ir Lietuvoje, kalinių pabėgimą iš IX forto, Kauno getą bei jo gyventojų likimus, žydų gelbėtojus.

Švietimo istorijos muziejuje, edukacinės programos „Rašto kelias“ metu, devintokai turėjo puikią galimybę išbandyti senovines rašymo priemones: vaškinę bei grifelinę lenteles, žąsies plunksną bei plunksnakotį.

Istorijos mokytoja L.Kairienė

2018-11-16     Pamoka „Liaudies muzikos instrumentų šalyje“

Vandžiogalos  gimnazijos  IIG kl. mokiniai  š.m.lapkričio 15 lankėsi liaudies instrumentų muziejuje Kaune. Jie dalyvavo edukacinėje pamokoje: ,,Liaudies muzikos instrumentų šalyje”.

Tai buvo tikrai įdomi ir smagi programa, kurios metu gimnazistai susipažino su liaudies muzikos instrumentais, senąja Lietuvos kaimo muzikavimo tradicija ir šiuolaikine jos kryptimi-  postfolkloru.  Edukacijos metu mokiniai ne tik klusėsi įvairių garso įrašų, vadovo kankliavimo ir gyvo dainavimo, bet ir dalyvavo interaktyviojoje programoje- sutartinių karaoke. Įdomiausia buvo patiems paliesti senuosius instrumentus, pagroti žoliniais skudučiais, mediniais trimitais, daudyte, tabalais, išgirsti apie jų paskirtį.

Gimnazistai ne tik patyrė gerų emocijų, bet įgijo  ir naujų žinių bei patirčių.

Muzikos mokytoja T.Beržinskienė

2018-11-07     Technologijų pamoka

Lapkričio 7 dieną  IIG  klasės mokiniai lankėsi UAB „Wilbergs“. Tai Lietuvos-Skandinavijos įmonė, įsikūrusi Kazimieravos k., Vandžiogalos seniūnijoje, specializuojasi medienos produktų gamyboje.

Įmonės padalinio vadovas Paulius Rakauskas supažindino mokinius su moderniomis  medienos apdirbimo technologijomis. Mokiniai domėjosi produkcija, darbo sąlygomis, profesijomis, darbuotojų kvalifikacija. Gimnazijos technologijų kabinetas buvo papildytas  įmonės produkcijos pavyzdžiais.

Technologijų vyresn. mokytojas Romas Krikščiūnas

2018-10-12     Pamoka Klaipėdos laikrodžių muziejuje 

Spalio 10 d. IG klasės mokiniai vyko į Klaipėdą, kur vyko integruota fizikos - technologijų pamoka Laikrodžių muziejuje ( fizikos mokyt. V. Vaitkuvienė ir technologijų mokyt. R. Krikščiūnas). Pamokoje mokiniai samprotavo, kas yra laikas, iš ko jis susideda. Aiškinosi, kaip laikas buvo suprantamas ir skaičiuojamas Senovės Babilone, Egipte, Graikijoje, Viduramžių Europoje. Mokiniai pagilino žinias apie pirmuosius laiko matavimo būdus  ir prietaisus - kalendorius, saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžius. Prisimindami istorijos tarpsnius susipažino su laikrodžių konstrukcija nuo seniausių laikų iki nūdienos.

Moksleiviai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Meno pinklės“. Užsiėmimo metu gilino žinias apie meno epochas. Kiekvienas dalyvis gavo po plančetinį kompiuterį. Visi tapo detektyvais, klaidžiojo po muziejaus ekspozicines sales ir bandė įveikti suktas užduotis.

 Pamoka paliko gerus įspūdžius. Jos metu mokiniai papildė žinias apie laiko skaičiavimo priemones – saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžius. Apmąstė, kokią pradžią davė senovės civilizacijos dabartiniam valandų skaičiavimui.

 Po pamokos Laikrodžių muziejuje vykome į muziejų 39/45, kuris  pristato Klaipėdos miestui ir kraštui labai svarbų ir skaudų istorijos etapą – Antrąjį pasaulinį karą.

 Kelionės pabaigoje aplankėme Karklės pietvakarinėje dalyje esančią unikalią jūros pakrantės atodangą – „Olando kepurės“ skardį, pakilusį 24 m virš jūros.

Fizikos mokytoja metodininkė V.Vaitkuvienė, technologijų mokytojas R.Krikščiųnas

 2018-10-12     Geografijos pamoka - projektas „Aplinkosauga“

2018-10-12d. IIIG klasės mokiniai lankėsi  Kauno marių regioninio parko Dubravos rezervacinėje apyrubėje. Mokiniai susipažino su rezervato bendrąja informacija ir istorija, augančiais pušynas, eglynais, sausuoliais ir vėjavartomis. Taip pat tyrinėjo aukštapelkę, susipažino su augalais, pelkės ypatumais, jos susidarymu, maitinimu. Atliko įvairias užduotis.

 

Geografijos mokytoja I.Skališienė

********************************************************************************
********************************************************************************
******************************************************************************** 

2018-05-09     Geografijos pamoka „Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai“

Gegužės 8 d. IG. klasės mokiniams vyko geografijos pamoka ,, Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai‘‘ kitose erdvėse. Mokiniai aplankė Kauno regioninio parko Dubravos rezervacinę apyrubę – rezervatą. Susipažino su saugoma teritorija ir  natūralia aukštapelke, jos susidarymu, augalais. Gimnazistai turėjo galimybę artimiau susipažinti su savitu gamtos pasauliu.   Po to aplankė Rimgaudų seniūnijoje gamtos paveldo objektą - Karvelių ąžuolą .

2018-05-11     Integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka

Gegužės 8 d. 5-6 klasių mokiniams vyko integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka ,,Lietuvos kultūros paveldo vietovės" kitose erdvėse. Mokiniai aplankė Zapyškio renovuojamą bažnyčią, Zyplių ir Gelgaudiškio dvarus. Gelgaudiškyje mokinius pasitiko dvaro ponios, kurios supažindino su dvariškių gyvenimu: darbais ir poilsiu, kultūros vertybėmis, prabangiose salėse eksponuojamomis parodomis, mokė etiketo bei šokių.

*********************************************************************************************

2018-04-27     Pamoka Vandžiogalos bibliotekoje

Balandžio 24 d. 7 klasės mokiniams lietuvių kalbos pamoka „ Popietė su knyga“ vyko netradicinėje erdvėje. Visi skubėjo į miestelio biblioteką, o patekę į knygų karalystę dalijosi mintimis apie skaitytas knygas. 

* „Pamačiusi knygos pavadinimą „ Našlaičių traukinys“ iš karto supratau, kad ją turiu perskaityti. Ir neapsirikau. Tai viena iš knygų, kurių emocijų neįmanoma perteikti, tiesiog reikia sėsti ir skaityti. Prisipažinsiu, ne kartą verkiau skaitydama apie našlaitę Molę, kuri niekaip negalėjo susirasti pastovios šeimos...“, - pasakojo Smiltė

* „Grįždamas iš mokyklos užsukau į biblioteką, nes prisiminiau, kad reikia susirasti knygą. Žinoma, supratau, kad gal ir nespėsiu perskaityti, nes iki atsiskaitymo buvo likusios vos kelios dienos, bet pasiimta knyga „ Hugo pasaulis“ mane sužavėjo. “- kalbėjo Artūras.

* Užėjus į biblioteką dėmesys krypo į Kristinos Gudonytės knygą „ Blogos mergaitės dienoraštis“. Joje rašoma apie maištaujančią paauglę, kuri visais būdais stengiasi atkreipti į save dėmesį: nuolat meluoja, pasiklysta savo fantazijose, įsivelia į kriminalinę istoriją. Manau, kad pakankamai sunkus perėjimas iš maištaujančių paauglių į suaugusiųjų pasaulį...“, - skaitytos knygos įspūdžiais dalijosi Ineta.

„ Akimis perbėgau knygų lentynas ir į akį krito ši - „ Trylika priežasčių kodėl?“ . Pamaniau, kad prieš žiūrėdama filmą privalau perskaityti knygą, nes ji – tai lyg ką tik užplikytos arbatos kvapas, atveriantis vaizduotę ir nuvedantis į begalybę. “ – apie perskaitytą knygą kalbėjo Vitalija.

Pamoka visiems patiko, nes aplinka vertė pasitempti, dalintis įspūdžiais, tapti knygų žinovais ir geresniais skaitytojais.

Lietuvių kalbos mokytoja R.Krikščiūnienė

***********************************************************************************************

2018-04-27     Edukacinė pamoka Kauno Anatomijos muziejuje

Balandžio 12 dieną IG klasės mokiniai lankėsi Anatomijos muziejuje. Vyko edukacinė biologijos pamoka, kurią vedė muziejaus vedėja Vega Kriaučiūnienė. Mokiniai buvo supažindinti su muziejaus įkūrimo istorija, apžiūrėjo dabartinę muziejaus kolekciją, įtvirtino anatomijos žinias. Mokiniai sužinojo, kad dabartinės anatomijos muziejaus kolekcijos pagrindą sudaro 1920 – 1940 metų profesoriaus Jurgio Žilinsko ir jo bendražygių surinkti muziejiniai preparatai. Šios kolekcijos sudėtyje yra daugybė griaučių, plaučių, embrionų, sudžiovintų kūnų, siamo dvynių ir kitų preparatų. Mokiniams labai patiko rūkančio žmogaus ir avies plaučių palyginimas.

Biologijos mokytoja Zita Beinorienė

*********************************************************************************************** 

2018-03-30     Istorijos pamoka Lietuvos prezidentūroje Kaune

Kovo 28 d. 9-os klasės mokiniai vyko į istorinę Lietuvos Prezidentūrą Kaune, kurioje susipažino su svarbiais tarpukario Lietuvos pasiekimais, garsinusiais šalį už valstybės ribų, sužinojo naujų ir įdomių faktų iš tuometinių Prezidentų veiklos ir gyvenimo bei aplankė parodą „100 reikšmingiausių Lietuvos Respublikos  įvykių (1918-40 m.)“. Taip pat, dalyvaudami edukacinėje programoje „Veidai ir vardai: ar pažįsti mūsų valstybės kūrėjus“, mokėsi atpažinti Vasario 16-osios akto signatarus bei rengė trumpus pristatymus apie pasirinktą Lietuvos Tarybos narį. Ekskursija baigėsi linksmais žaidimais apie tarpukario Lietuvą bei prizais, aktyviausiai dalyvavusiems.

Istorijos mokytoja L.Kairienė

***********************************************************************************************

2018-03-10     Etikos pamoka „Pilietinė atsakomybė“

2018 -03 -07 II G klasės mokiniai lankėsi istorinėje prezidentūroje edukaciniame užsiėmime ,,Nebūk abejingas''. Mokiniams per konkrečius pavyzdžius istorijoje ir dabartyje parodė neabejingos ir pilietiškos visuomenės galimybes dalyvauti valstybės gerovės kūrime.  Gimnazistai buvo supažindinti su pamatinėmis pilietinės visuomenės vertybėmis bei svarbiausiomis tarpukario Lietuvos patriotinėmis, aplinkosauginėmis, švietimo ir labdaros akcijomis. Kalbėta ir apie dabartinę savanorišką darbą organizacijose bei draugijose, aplinkos tausojimą, šiukšlių rūšiavimą.

Etikos mokytoja I.Skališienė

***********************************************************************************************

2018-03-05     Geografijos pamoka „Pasaulio gyvūnijos įvairovė“

2018-03- 04 6 klasės mokiniai lankėsi Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje ir dalyvavo  pamokoje „Pasaulio gyvūnijos įvairovė“. Mokiniai sužinojo, kad Žemės planetoje nėra nė vieno žemyno, kuriame nebūtų gyvybės, pamatė pasaulio gyvūnų eksponatus ir sužinojo jų gamtinę aplinką.

Geografijos mokytoja I.Skališienė

************************************************************************************************

2017-12-22     Geografijos pamoka „Lietuvos pramonės pokyčiai“

2017-12-19 d. II  klasės gimnazistai vyko į ekskursiją-pamoką po Kėdainių cukraus fabriką ,, Nordic Sugar‘‘ ir Jonavos  AB ,,Achemą“. Pirma stotelė – cukraus fabrikas. Gidas  supažindino su  įmone ir paaiškino, kaip gaminamas cukrus. Moksleiviai sužinojo daug naujų faktų apie cukraus gamybą ir pardavimą. Paskui vykome į Jonavos azoto trąšų ir pramoninių chemijos prekių gamintoją ,Achema“. Čia  parodė trumpą filmuką apie trąšų gamybą ,,Achemoje‘‘, po to lankėmės įmonės teritorijoje, kur buvo paaiškinta kaip kiekvienas įrenginys dirba ir ką gamina.

Geografijos mokytoja I.Skališienė

***********************************************************************************************