Biudžeto suvestinė

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2018-06-30 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30 

 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31 

 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos pinigų srautų ataskaita 2017-12-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos grynojo turto pokyčių ataskaita 2017-12-31

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-12-31 (2018-03-20) 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017-12-31 (2018-03-29) 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2017-12-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

 

 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2017-09-30 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2017-06-30 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2017-03-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2016-12-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos grynojo turto pokyčių ataskaita 2016-12-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos pinigų srautų ataskaita 2016-12-31 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2016-09-30 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2016-06-30 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos finansinės būklės ataskaita 2016-03-31 

 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos Finansinė ataskaita

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos Finansinės būklės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos Mokinio krepšelio lėšos 2014 m.

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos aplinkos lėšos 2013 - 2014 m.

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijos Tėvų šalpos fondo ir 2 procentų lėšų panaudojimas 2013 m.

Dėl 2 procentų pajamų mokesčio paramos skyrimo Vandžiogalos gimnazijai