Projektai

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Plačiau Ugdymas karjerai

***************************************************************************************************

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

*****************************************************************************************************

Projektas „Besimokančių mokyklų tinklas - 2“

Mokyklos siekia bendro tikslo

*****************************************************************************************************

Projektas „Moksleiviai - bendruomenei“ 

********************************************************************************************

Projektas „Moksleiviai - bendruomenei - 2013“

Projekto „Moksleiviai - bendruomenei 2013“ lankstinukas

Projekto „Moksleiviai - bendruomenei 2013“ pristatymas Vandžiogalos bendruomenei

Projekto „Moksleiviai - bendruomenei 2013“ aptarimas rajone

******************************************************************************************************

Projektas „Moksleiviai - bendruomenei - 2012“

******************************************************************************************************

Projektas „Moksleiviai - bendruomenei - 2011“