Projektai

2019 - 2020 m.m.

Projektas „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ mokymai Austrijoje

2019 m. gruodžio 2-7 dienomis  kartu su 12 pedagogų iš Kauno rajono ilgųjų gimnazijų ir švietimo skyriaus grupe teko  dalyvauti Austrijoje, Karintijos žemėje vykusiuose  Erasmus+programos projekto „ Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams” mokymuose.  Mokymus surengti padėjo priimančios organizacijos BVO Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH vadovė Aldona Biedermann .

Projekto dalyviai susipažino su Austrijos švietimo sistema nuo pradinės mokyklos iki profesijos įgijimo, lankėsi įvairaus tipo ugdymo įstaigose, stebėjo pamokas, dalyvavo diskusijose apie Austrijos švietimo ypatumus. Aptarė seniūnijos ir mokyklos pozityvaus bendradarbiavimo pavyzdžius, ugdymosi proceso finansavimą, mokytojų rengimo pavyzdžius  Karintijoje.

Pirmąją dieną lankėmės Vaitensfeldo pagrindinėje mokykloje. Ten stebėjome pamokas, klausėmės mokyklos direktoriaus bei vietos seniūno gražių   tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdžių. 

Antroji projekto diena, prasidėjusi lietumi, vėliau dovanojo ne tik saulę, bet ir daug gražių, prasmingų akimirkų. Nedidelėje, 275 mokinius ir 32 mokytojus turinčioje Althofeno mokykloje pozityviai nuteikė direktorės ir mokytojų nuoširdus atvirumas, jaukios, šeimyniškos pamokos(mums neįprasta, bet visose mokyklose vaikai dėvi šlepetes). Austrijos rašytojos Ingeborgos Bachmann vardu pavadintoje gimnazijoje Klagenfurte dalyvavome susitikime- konferencijoje, kurioje direktorius Prof. MMMag. Dr. Markus Krainz ir gimnazijos mokytojai kalbėjo apie vykdomas veiklas bei projektus, pasirinktas kryptis (ekologinę, sveikatingumo, kalbų...). Susitikime dalyvavusi Karintijos švietimo direktorato atstovė Renate Kanovsky-Wintermann pristatė Karintijos švietimo sistemą.

Trečiąją mokymų dieną turėjome galimybę stebėti daug pamokų Klagenfurto BG/BRG Mossingerstrabe gimnazijoje. Po stebėjimo klausėme ne tik direktoriaus pranešimo, bet ir diskutavome su mokinių tarybos pirmininku, kuris nuoširdžiai dalijosi savo mokymosi tikslais ir profesinėmis svajonėmis." Pati geriausia reklama mokyklai - mokinių ir tėvų atsiliepimai. Mokinį motyvuoti ir sudominti pamokoje gali tik mokytojas". Šie direktoriaus žodžiai tapo dienos moto kiekvienam projekto dalyviui. Gimnazijos kryptis - žmogiškumas. 37 klases ir 110 mokytojų turinčioje gimnazijoje mokiniams sudaromos galimybės pasirinkti per 200 skirtingų modulių. Vieną trečdalį savo mokymosi plano susidaro pats mokinys. Mokiniai savo mokymosi kryptį pasirenka jau 5 klasėje ir jos siekia tikslingai.

Ketvirtąją mokymosi dieną skyrėme profesiniam ugdymui. Lankymasis Villacho "Fachberufsschule fur Tourismus Warmbad" paliko didžiulį įspūdį. Mokykla - tai didžiulis viešbutis, kuriame mokiniai mokosi darbinėje aplinkoje. Mažos mokymosi auditorijos prireikus virsta barais, restoranais ar viešbučių registratūromis. Profesinis ugdymas Austrijoje pagrįstas darbine praktika. Mokiniai 9 mėnesius per metus dirba įmonėse tobulindami savo darbinius įgūdžius. Du mėnesius mokosi mokykloje ir vieną mėnesį poilsiauja. Šioje mokykloje jie gali mokytis tik tuomet, kai sudaroma sutartis su įmonėmis, amatų rūmais ir tėvais. Mokykla užtikrina ne tik mokymosi aplinkos ir priemonių kokybę, bet ir suteikia visas reikalingas gyvenimo ir laisvalaikio erdves bendrabutyje. Ji patenka į geriausių profesinių mokyklų 10-uką Europoje.

PŠUR projekto komanda paskutinę mokymosi Austrijoje dieną reflektavo pozityvaus švietimo idėjas, praktines patirtis. Pozityvias idėjas ir patirtis gruodžio 23 dieną pristačiau savo gimnazijos mokytojams. Tikimės, kad projekto metu įgytos patirtys prisidės prie pozityvesnio požiūrio formavimo.

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Audronė Bajarūnienė

Projektas „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2019–2020 m. laikotarpiu įgyvendins projekto „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ suplanuotas veiklas. Skyrius yra projekto koordinatorius, partneriai: Akademijos Ugnės Karvelis, Piliuonos, Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, Domeikavos, Karmėlavos Balio Buračo, Neveronių, Raudondvario, Vandžiogalos, Vilkijos gimnazijos. Projektas parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, kurtų pozityvaus švietimo modelį ir jį diegtų mokyklos bendruomenėse, todėl įvairių dalykų mokytojams sudarytos galimybės įgyti mokymo(si) ir profesinės patirties kitose šalyse.

Spalio 13–19 d. dešimties Kauno rajono ilgųjų gimnazijų atstovai dalyvavo stažuotėje Ispanijoje, Valensijos mieste. Šios stažuotės mokymuose „Positive education: Happy school“ teko atstovauti Vandžiogalos gimnaziją. Spalio 30 dieną skaičiau pranešimą „Pozityvus švietimas ugdymos(i) rezultatams’’ gimnazijos bendruomenei. Pasidalinau paskaitose  įgytomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis, supažindinau su Martin Seligman pozityvios psichologijos teorijos aspektais, teigiamo ugdymo samprata ir aktyvia praktika bei pratimais, skirtais pagerinti komandos darbą  Pristačiau hoponopono ir sąmoningumo metodus. Atkreipiau dėmesį į smegenų neuroplastiškumą, kuris turi didelės įtakos jų naujų jungčių formavimuisi. Kalbėjau apie Ispanijos švietimo sistemą ir vaizdine medžiaga demonstravau įspūdžius iš Gvadalaviaros mergaičių mokyklos Valensijoje. Ši mokykla vadovaujasi Martin Seligman pozityvios psichologijos teorijos aspektais.  Supažindinau su miesto kultūros ir istorijos paminklais bei regiono tradicijomis. Vykdant šį projektą ir siekiant įgyvendinti jo tikslą, pritaikėme naujai įgytas žinias ugdymo procese. Organizavau pagal įgytas žinias bei parsivežtas metodikas praktinių mokymų užsiėmimus gimnazijos mokiniams. 

Irena Skališienė etikos, geografijos vyr. mokytoja

**************************************************************************************************************** 

Projektas „Sveiki vaikai - sveika bendruomenė - sveika ateitis“

Vandžiogalos gimnazija pirmą kartą dalyvavo ,,Sveikatiados“ sveikatinimo idėjų konkurse ir nugalėjo. „Sveikatiada“ - tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. 

Projektas ,,Sveiki vaikai – sveika bendruomenė – sveika ateitis“ buvo skirtas įrengti ,,Kneipo taką" gimnazijoje. Rugsėjo mėnesį įrengėme refleksoterapinį Kneipo taką, kuriam priemones (kankorėžius, kaštonus, akmenėlius) surinko gimnazijos bendruomenė, o technologijų mokytojas Romas Krikščiūnas kartu su mokiniais sukalė tako rėmą. Sveikatos priežiūros specialistė Rita Rimeikė pristatymo metu papasakojo mokiniams apie Kneipo tako naudą. Vaikščiojant basomis skirtingais tako paviršiais bei dirginant padus, pėdose veikiamos nervų sistemos zonos, o iš jų pasklidę impulsai pasiekia reikiamą organą bei aktyvuoja visą žmogaus imuninę sistemą. Šis natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina darbingumą, atmintį bei dėmesį ir teigiamai veikia visą organizmą. Stiprinami kojų raumenys ir raiščiai, gerėja laikysena ir pusiausvyra, pagerėja kraujotaka, medžiagų apykaita, atsiranda daugiau energijos, pakyla nuotaika, gerėja atmintis ir darbingumas, stiprinamas imunitetas.

Mokyklos koridoriuje įrengtas Kneipo takas leido mokiniams išbandyti naują atsipalaidavimo būdą pertraukų metu. Mokiniai (ypatingai - pradinių klasių) dažnai išbando šį būdą pasaulio pažinimo pamokų metu, praktiškai pajusdami tako naudą ir galimybes. Kiti bendruomenės nariai taip par  noriai naudojasi ir mielai leidžia laiką, vaikščiodami basomis Kneipo taku.

Projekto  ,,Sveiki vaikai – sveika bendruomenė – sveika ateitis“ idėja laimėjo 120 eurų sumą tako įrengimui ir kelionę į LR Seimą. Džiaugiamės tokia  galimybe ir dėkojame LR Seimo narei Ramintai Popovienei už ekskursiją į Seimą.

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“

Kauno r. Vandžiogalos gimnazija dalyvauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

·           Projekto administratorius – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra)

·           Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

·           Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

·           Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

·           Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 28 mėn. (2017 m. kovo mėn. – 2019 m. liepos mėn.)

·           Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto įgyvendinimo metu Kauno r. Vandžiogalos gimnazijoje yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. – 2666,84 eurai ir 5–8 kl. – 4398,35 eurai mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas).

Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

************************************************************************************************************* 

 

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Plačiau Ugdymas karjerai

***************************************************************************************************

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

*****************************************************************************************************

Projektas „Besimokančių mokyklų tinklas - 2“

Mokyklos siekia bendro tikslo

*****************************************************************************************************

Projektas „Moksleiviai - bendruomenei“ 

********************************************************************************************

Projektas „Moksleiviai - bendruomenei - 2013“

Projekto „Moksleiviai - bendruomenei 2013“ lankstinukas

Projekto „Moksleiviai - bendruomenei 2013“ pristatymas Vandžiogalos bendruomenei

Projekto „Moksleiviai - bendruomenei 2013“ aptarimas rajone

******************************************************************************************************

Projektas „Moksleiviai - bendruomenei - 2012“

******************************************************************************************************

Projektas „Moksleiviai - bendruomenei - 2011“